Showing 1–12 of 60 results

Mã SP: BH-CĐ-07
Bán găng tay bảo hộ cách điện 15KV

Bán găng tay bảo hộ cách điện 15KV

538,000  489,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-08
Bán Găng tay bảo hộ cách điện 22KV

Bán Găng tay bảo hộ cách điện 22KV

711,000  647,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-10
Bán Găng tay bảo hộ cách điện 26,5KV – 30KV – Pháp

Bán Găng tay bảo hộ cách điện 26,5KV – 30KV – Pháp

2,700,000  2,546,000 

-6%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-11
Bán Găng tay bảo hộ cách điện 36KV – 40KV – Pháp

Bán Găng tay bảo hộ cách điện 36KV – 40KV – Pháp

3,600,000  3,350,000 

-7%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-12
Bán Găng tay bảo hộ cách điện hạ áp VN

Bán Găng tay bảo hộ cách điện hạ áp VN

292,000  266,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-AGT-93
Bán Găng tay cao su chống hóa chất (Powercoat 950-10)

Bán Găng tay cao su chống hóa chất (Powercoat 950-10)

83,000  75,000 

-10%

Xem

Mã SP: BH-AGT-94
Bán Găng tay cao su Sumitech chống hóa chất (Nitrile GT-F-07C)

Bán Găng tay cao su Sumitech chống hóa chất (Nitrile GT-F-07C)

38,000  33,000 

-13%

Xem

Mã SP: BH-DN-23
Bán găng tay chống cắt Pháp (M87) màu vàng cổ đỏ

Bán găng tay chống cắt Pháp (M87) màu vàng cổ đỏ

180,000  170,000 

-6%

Xem

Mã SP: BH-DN-22
Bán Găng tay chống cắt sợi inox Sperian ( Pháp)

Bán Găng tay chống cắt sợi inox Sperian ( Pháp)

3,500,000  3,100,000 

-11%

Xem

Mã SP: BH-AGT-25
Găng tay (GANGTAYBHLD01) chống cắt jogger Multi-Task-Black Bỉ

Găng tay (GANGTAYBHLD01) chống cắt jogger Multi-Task-Black Bỉ

55,000  45,000 

-18%

Xem

Mã SP: BH-AGT-21
Găng tay (Gangtayjogger-Constructo) chống cắt

Găng tay (Gangtayjogger-Constructo) chống cắt

55,000  50,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-AGT-20
Găng tay bảo hộ (GANGTAY) Jogger All-Flex chống cắt

Găng tay bảo hộ (GANGTAY) Jogger All-Flex chống cắt

70,000  65,000 

-7%

Xem

Partner