Showing 1–12 of 13 results

Mã SP: BH-K-02
Kính bảo hộ Hàn Quốc OTOS 1.2

Kính bảo hộ Hàn Quốc OTOS 1.2

450,000  350,000 

-22%

Xem

Mã SP: BH-K-03
Kính bảo hộ Hàn Quốc S-501

Kính bảo hộ Hàn Quốc S-501

300,000  200,000 

-33%

Xem

Mã SP: BH-K-05
Kính bảo hộ Hàn Quốc S-505

Kính bảo hộ Hàn Quốc S-505

300,000  200,000 

-33%

Xem

Mã SP: BH-K-17
Kính bảo hộ OTOS A-642B luyện thép

Kính bảo hộ OTOS A-642B luyện thép

1,000,000  950,000 

-5%

Xem

Mã SP: BH-K-21
Kính mắt chống tia LAZE OTOS Hàn Quốc L-707V

Kính mắt chống tia LAZE OTOS Hàn Quốc L-707V

1,050,000  1,000,000 

-5%

Xem

Mã SP: BH-K-19
Kính OTOS Hàn Quốc B-811YSF

Kính OTOS Hàn Quốc B-811YSF

550,000  500,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-K-18
Kính OTOS Hàn Quốc B-813AS

Kính OTOS Hàn Quốc B-813AS

550,000  420,000 

-24%

Xem

Mã SP: BH-K-20
Kính thợ Hàn OTOS Hàn Quốc 2 lớp mắt 633B”5

Kính thợ Hàn OTOS Hàn Quốc 2 lớp mắt 633B”5

950,000  900,000 

-5%

Xem

Mã SP: BH-K-22
Mặt nạ hàn cầm tay W-82 Hàn Quốc chính hãng OTOS

Mặt nạ hàn cầm tay W-82 Hàn Quốc chính hãng OTOS

500,000  450,000 

-10%

Xem

Mã SP: BH-K-24
Mặt nạ hàn đội đầu cảm ứng Hàn Quốc OTOS

Mặt nạ hàn đội đầu cảm ứng Hàn Quốc OTOS

5,500,000  5,000,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-K-23
Mặt nạ hàn đội đầu W-86AN Hàn Quốc OTOS

Mặt nạ hàn đội đầu W-86AN Hàn Quốc OTOS

650,000  600,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-K-25
Miếng kính hàn đen Hàn Quốc OTOS size(50×105)mm

Miếng kính hàn đen Hàn Quốc OTOS size(50×105)mm

85,000  60,000 

-29%

Xem

Partner