Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả

Mã SP: BH-MN-47
Khẩu trang lọc bụi 3M-8210 chính hãng mỹ

Khẩu trang lọc bụi 3M-8210 chính hãng mỹ

35,000  30,000 

-14%

Xem

Mã SP: BH-MN-52
Khẩu trang lọc bụi 3M-8247 chính hãng mỹ

Khẩu trang lọc bụi 3M-8247 chính hãng mỹ

95,000  80,000 

-16%

Xem

Mã SP: BH-MN-48
Khẩu trang lọc bụi 3M-8822 chính hãng mỹ

Khẩu trang lọc bụi 3M-8822 chính hãng mỹ

35,000  29,000 

-17%

Xem

Mã SP: BH-MN-49
Khẩu trang lọc bụi 3M-9042 chính hãng mỹ

Khẩu trang lọc bụi 3M-9042 chính hãng mỹ

39,000  30,000 

-23%

Xem

Mã SP:
Khẩu trang lọc bụi 3M-9901A chính hãng mỹ

Khẩu trang lọc bụi 3M-9901A chính hãng mỹ

20,000  15,000 

-25%

Xem

Mã SP: BH-MN-51
Khẩu trang lọc bụi 3M-9913 chính hãng mỹ

Khẩu trang lọc bụi 3M-9913 chính hãng mỹ

63,000  50,000 

-21%

Xem

Mã SP: BH-MN-50
Khẩu trang lọc bụi 3M-9914 chính hãng mỹ

Khẩu trang lọc bụi 3M-9914 chính hãng mỹ

95,000  80,000 

-16%

Xem

Mã SP: BH-MN-37
Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M3200 chính hãng Mỹ

Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M3200 chính hãng Mỹ

450,000  350,000 

-22%

Xem

Mã SP: BH-MN-34
Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M6100 chính hãng Mỹ

Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M6100 chính hãng Mỹ

850,000  730,000 

-14%

Xem

Mã SP: BH-MN-33
Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M6200

Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M6200

950,000  750,000 

-21%

Xem

Mã SP: BH-MN-32
Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M6800 chính hãng Mỹ

Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M6800 chính hãng Mỹ

3,800,000  3,650,000 

-4%

Xem

Mã SP: BH-MN-35
Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M7501 chính hãng Mỹ

Mặt nạ phòng độc lọc bụi 3M7501 chính hãng Mỹ

1,100,000  850,000 

-23%

Xem

Mặt nạ phòng độc 3M là lựa chọn giải pháp an toàn chống khí độc hơi hữu cơ và khí độc hơi vô cơ, tùy vào môi trường khí độc mà người mua lựa chọn cho phù hợp, các model: 3M6800, 3M6100, 3M6200, 3M7501, 3M7502 là các mặt nạ chuyên lọc độc tốt nhất.

 

Partner