Hiển thị kết quả duy nhất

Mã SP: BH-CĐ-18
Bán thảm cách điện 10KV – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

Bán thảm cách điện 10KV – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

1,320,000  1,200,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-25
Bán thảm cách điện hạ áp VN – KT (1,0 x 0,65 x 0,06)m

Bán thảm cách điện hạ áp VN – KT (1,0 x 0,65 x 0,06)m

878,000  799,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-26
Bán thảm cách điện hạ áp VN – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

Bán thảm cách điện hạ áp VN – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

1,318,000  1,199,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-19
Bán thảm cách điện VN 22KV – KT (1,0 x 0,65 x 0,06)m

Bán thảm cách điện VN 22KV – KT (1,0 x 0,65 x 0,06)m

995,000  900,000 

-10%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-20
Bán thảm cách điện VN 22KV – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

Bán thảm cách điện VN 22KV – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

1,430,000  1,300,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-21
Bán thảm cách điện VN 22KV – KT (1,0 x 2,0 x 0,06)m

Bán thảm cách điện VN 22KV – KT (1,0 x 2,0 x 0,06)m

2,640,000  2,400,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-22
Bán thảm cách điện VN 35KV – KT (1,0 x 0,65 x 0,06)m

Bán thảm cách điện VN 35KV – KT (1,0 x 0,65 x 0,06)m

1,150,000  1,046,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-23
Bán thảm cách điện VN 35KV – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

Bán thảm cách điện VN 35KV – KT (1,0 x 1,0 x 0,06)m

1,738,000  1,580,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-24
Bán thảm cách điện VN 35KV – KT (1,0 x 2,0 x 0,06)m

Bán thảm cách điện VN 35KV – KT (1,0 x 2,0 x 0,06)m

3,400,000  3,093,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-CĐ-02
Thảm cách điện 10KV

Thảm cách điện 10KV

900,000  850,000 

-6%

Xem

thảm cách điện

Partner