Hiển thị kết quả duy nhất

Mã SP: BH-YT-01
Bán cáng cứu hộ cho máy bay trực thăng

Bán cáng cứu hộ cho máy bay trực thăng

15,000,000  13,080,000 

-13%

Xem

Mã SP: BH-YT-03
Bán cáng cứu hộ K có chân chống

Bán cáng cứu hộ K có chân chống

2,000,000  1,800,000 

-10%

Xem

Mã SP: BH-YT-02
Bán cáng cứu hộ khi gãy xương

Bán cáng cứu hộ khi gãy xương

4,480,000  4,100,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-YT-06
Bán cáng cưu hộ màu rằn ri YXH-1D

Bán cáng cưu hộ màu rằn ri YXH-1D

3,800,000  3,500,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-YT-05
Bán cáng cưu hộ vải bạt khung sắt

Bán cáng cưu hộ vải bạt khung sắt

1,100,000  850,000 

-23%

Xem

Mã SP: BH-YT-04
Bán cáng cứu hộ xe đẩy YXH-3B

Bán cáng cứu hộ xe đẩy YXH-3B

15,000,000  14,200,000 

-5%

Xem

Mã SP: BH-YT-07
Bộ sơ cứu thương TT19 bộ Y tế FIRST AID KIT

Bộ sơ cứu thương TT19 bộ Y tế FIRST AID KIT

1,500,000  1,350,000 

-10%

Xem

Mã SP: BH-DL-01
Giá đai thắt chống lưng cột sống ORBE ( Công nghệ ĐỨC

Giá đai thắt chống lưng cột sống ORBE ( Công nghệ ĐỨC

550,000  450,000 

-18%

Xem

Partner