Showing 1–12 of 21 results

Mã SP: BH-AGT-77
Chặn lùi xe 002 nhựa (550x160x100)mm 3kg/cái

Chặn lùi xe 002 nhựa (550x160x100)mm 3kg/cái

180,000  165,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-AGT-76
Chặn lùi xe 002 nhựa (550x160x95)mm 2 kg/cái

Chặn lùi xe 002 nhựa (550x160x95)mm 2 kg/cái

130,000  120,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-AGT-78
Chặn lùi xe 003 ( 500x150x95) mm L x W x H 2.6 kg/cái

Chặn lùi xe 003 ( 500x150x95) mm L x W x H 2.6 kg/cái

180,000  165,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-AGT-79
Chặn lùi xe nhựa 004 (170x100x150) mm L x W x H 2kg/cái

Chặn lùi xe nhựa 004 (170x100x150) mm L x W x H 2kg/cái

180,000  170,000 

-6%

Xem

Mã SP: BH-AGT-80
Chặn lùi xe nhựa 005 (250x160x190) mm L x W x H 3.5kg/cái

Chặn lùi xe nhựa 005 (250x160x190) mm L x W x H 3.5kg/cái

300,000  280,000 

-7%

Xem

Mã SP: BH-AGT-75
Chặn lùi xe nhựa PP (500x150x100)mm

Chặn lùi xe nhựa PP (500x150x100)mm

255,000  210,000 

-18%

Xem

Mã SP: BH-AGT-86
Đầu gờ giảm tốc cao su (175x350x50)mm L x W x H 1.8 kg/pc

Đầu gờ giảm tốc cao su (175x350x50)mm L x W x H 1.8 kg/pc

150,000  130,000 

-13%

Xem

Mã SP: BH-AGT-91
Đinh đường nhôm hai mặt phản quang (21x104x104)mm

Đinh đường nhôm hai mặt phản quang (21x104x104)mm

150,000  135,000 

-10%

Xem

Mã SP: BH-AGT-90
Đinh đường nhựa hai mặt phản quang (20x100x100)mm

Đinh đường nhựa hai mặt phản quang (20x100x100)mm

60,000  55,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-AGT-83
Gờ giảm tốc 008 nhựa (1000x350x45)mm L x W x H 12 kg/m

Gờ giảm tốc 008 nhựa (1000x350x45)mm L x W x H 12 kg/m

700,000  630,000 

-10%

Xem

Mã SP: BH-AGT-84
Gờ giảm tốc 008-1 nhựa (1000x350x50)mm L x W x H 14 kg/m

Gờ giảm tốc 008-1 nhựa (1000x350x50)mm L x W x H 14 kg/m

800,000  730,000 

-9%

Xem

Mã SP: BH-AGT-87
Gờ giảm tốc 010 (500x100x15)mm L x W x H 2kg/m

Gờ giảm tốc 010 (500x100x15)mm L x W x H 2kg/m

230,000  210,000 

-9%

Xem

chặn lùi xe, gờ giảm tốc, thanh ốp tường

Partner