Showing 1–12 of 15 results

Mã SP: BH-CR-01
Bán Cuộn băng rào cảnh báo 2 lớp đỏ + trắng (80m/ cuộn)

Bán Cuộn băng rào cảnh báo 2 lớp đỏ + trắng (80m/ cuộn)

100,000  70,000 

-30%

Xem

Mã SP: BH-AT-08
Barrier an toàn Hàn Quốc màu vàng

Barrier an toàn Hàn Quốc màu vàng

650,000  600,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-AT-04
Barrier an toàn Hàn Quốc trắng đỏ

Barrier an toàn Hàn Quốc trắng đỏ

4,500,000  4,000,000 

-11%

Xem

Mã SP: BH-AGT-36
Công ty cung cấp dải phân làn giao thông 001

Công ty cung cấp dải phân làn giao thông 001

1,125,000  975,000 

-13%

Xem

Mã SP: BH-AGT-39
Dải phân cách giao thông 001 nhựa chứa nước

Dải phân cách giao thông 001 nhựa chứa nước

795,000  689,000 

-13%

Xem

Mã SP: BH-AGT-40
Dải phân cách giao thông 002 nhựa chứa nước

Dải phân cách giao thông 002 nhựa chứa nước

795,000  689,000 

-13%

Xem

Mã SP: BH-AGT-41
Dải phân cách giao thông 003 nhựa (1300x180x370)mm

Dải phân cách giao thông 003 nhựa (1300x180x370)mm

2,100,000  1,800,000 

-14%

Xem

Mã SP: BH-AGT-42
Dải phân cách giao thông 004 nhựa (1200x80x600)mm

Dải phân cách giao thông 004 nhựa (1200x80x600)mm

1,680,000  1,450,000 

-14%

Xem

Mã SP: BH-AGT-43
Dải phân cách giao thông 005 nhựa (1650x150x410)mm

Dải phân cách giao thông 005 nhựa (1650x150x410)mm

2,210,000  1,870,000 

-15%

Xem

Mã SP: BH-AGT-44
Dải phân cách giao thông 006 nhựa (1400x170x330x800)mm

Dải phân cách giao thông 006 nhựa (1400x170x330x800)mm

2,040,000  1,870,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-AGT-45
Dải phân cách giao thông 007 nhựa (1500x180x380x800)mm

Dải phân cách giao thông 007 nhựa (1500x180x380x800)mm

2,760,000  2,530,000 

-8%

Xem

Mã SP: BH-AGT-46
Dải phân cách giao thông 008 nhựa (1500x150x430x1200)mm

Dải phân cách giao thông 008 nhựa (1500x150x430x1200)mm

3,840,000  3,520,000 

-8%

Xem

Dải phân cách giao thông

Partner